27 Mart 2011

16. i 17. aprila će se održati seminar u Beogradu (Cetinjska 22)
Seminar pocinje u 10 sati. Od oružja ponesite hambo, boken, tanto i bo.
Vidimo se!