Osamnaest veština:

 

SEISHIN TEKKI KYOYO – duhovno usavršavanje
TAI JUTSU – veština goloruke borbe
NINJA KENJUTSU – veština ninja mačevanja
BO JUTSU – veština borbe štapom
SHURIKEN JUTSU – bacanje oštrica
YARI JUTSU – veština borbe kopljem
NAGINATA JUTSU – upotreba naginate
KUSARIGAMA JUTSU – upotreba lanca sa srpom na kraju
KAYAKU JUTSU – veštine upotrebe vatre
HENSO JUTSU – veštine prerušavanja i oponašanja
SHINOBI IRI – veštine pritajenosti i prikradanja
BA JUTSU – konjanička obuka
SUI REN – obuka u vodi
BO RYAKU – strategija
CHO HO – špijunaža
INTON JUTSU – veština prikrivanja i izbegavanja
TEN MON – meteorologija
CHI MON – geografija