Pozdravi na početku i kraju treninga

 

bujinkan ninjutsu borilačka veština pozdravi na treninguShikin haramitsu daikomyo”, što izgovaramo pre svakog treninga je nešto što nije baš lako objasniti. Iako ovo nije molitva, ona dolazi iz Mikyo-a, negde oko 8. veka, i u Bujinkan-u dolazi iz Kumogakure ryu-a. Da bi učenici to mogli bolje da shvatite najčešće se prevodi kao ”Molba za zaštitu i prosvetljenje na treningu”. Hatsumi Sensei je jednom napisao ovaj ritualni pozdrav na veliki skrol papir i tada dao odgovor da znači nešto kao ”Neka svetlo naših srca donese svetlost harmonije, udruženo sa našim duhovnim probuđenjem i donese u nas iskrenost, lojalnost i verodostojnost”. Drugi daju prevod: ”Snažno svetlo mudrosti”.

Možda i sami možemo naći neki smisao ako se objasni reč po reč.

SHIKIN: nema pravog značenja ali se može prevesti sa: “snagom zvuka / reči obdaruje onoga koji je izgovara”.

HARAMITSU: je japanski prevod Sanskrtske reči paramitas, koji znači potpunost ili
dohvatiti suprotni breg.

DAI KOMYO: znači veliko (dai) sunčevo svetlo (komyo). Ovo je energija koja nikada ne prestaje, i znači da moramo i u tami zadržati živu svetlost. Možemo je prevesti i kao: svetlost našeg srca, a ona nas čuva da se ne izgubimo u tami, da ne zalutamo sa svog puta. Ukratko, značenje bi bilo da u svakoj tami ili teškoj situaciji moramo naći svetlo ili rešenje koje želimo i koje je ispravno i da ka njemu težimo.
Zašto tapšemo rukama? Tri tapšanja sa rukama koje sledi nakog izgovaranja ovih reči su ustvari zvuk koji predstavlja vezu između dve strane In i Yo , znači između nas i univerzalne istine što zajedno sa poklonom stvara blagoslov. Sa oštrim i glasnim pljeskom čistimo  sa sebe vibracije i teške stvari, koje su se nagomilale u nama od okoline i našeg načina življenja. Ovo se u Shinto-u zove HAKU SHU, što u prevodu znači čišćeneje sa tapšanjem. Taj zvuk bistri prostor dojo-a u kome se nalazimo i čisti ga tako da postaje dovoljno dobro mesto da bi nas posetio Kami. Pljeskovi takođe probude naš duh, kako bi bio svestan situacije u kojoj se nalazimo zbog, može se reći opasanog treninga, ako je kojim slučajem slučajno zaspao ili je opterećen životnim teškoćama!
Posle izgovaranja reči “Shikin haramitsu daikomyo” prvi put se poklonimo da zamolimo Kami-a da bude sa nama tokom treninga, da nas zaštiti i podučava. Tapšemo da razbistrimo, probudimo svoj um i srce i još jednom se priklonimo zbog poštovanja. Od sada pa na dalje, do kraja treninga, kada se ponovo klanjamo, dojo postaje nešto što se može opisati kao ‘crkva’. Zato se u dojo ne ulazi u cipelama i zato se klanjamo prilikom ulaska i izlaska iz dojoa. Zato dojo nije obična dvorana za trening.

ONEGAI SHIMASU se izgovara na početku treninga i na kraju treninga i na taj način se zahvaljujemo jedni drugima na treningu i bukvalno se prevodi kao “Molim Vas«. To znači da učenici mole učitalja da ih podučava, a učitelj da ga učenici slušaju..

DOMO ARIGATOU GOZAIMASHITA znači “Hvala Vam najlepše».
Bujinkan je svetska organizacija, i ima klubove po celom svetu, tako da ove reči imaju univerzalno značenje i pristupačne su svakom čoveku bilo koje vere i religije u bilo kom delu sveta. Na kraju krajeva svi mi težimo ka istom cilju, a to je da postanemo bolji ljudi, da usavršimo sebe i pomažemo drugima.
Prevod pozdrava »Shikin haramitsu daikomyo« treba uzeti sa određenom dozom rezerve. zbog rafiniranosti arhaičnog japanskog jezika koji je teško prevodljiv na savremene jezike. Treba imati na umu da su pojmovi koji se izgovaraju tokom treninga zadržani vekovima zbog poštovanja prema tradiciji i precima koji su ovu veštinu sačuvali i preneli na nas, a izražavaju i medjusobnu zahvalnost ljudi koji se danas time bave i trude da rašire ovu veštinu.