O stavovima

 

bujinkan ninjutsa stavovi kamae Kamae u prevodu znači stav, ili položaj. Postoje 3 nivoa svakog stava. jodan je visoki, chudan – srednji, i gedan, znači da smo u čučnju ili klečimo na jednom kolenu. Sve ostalo je isto kao i kod običnog stava.

Svaki kamae odgovara određenom prirodnom elementu, a svaki elemenat nosi u sebi određeni osećaj. Kao što znamo, postoje četiri grupe kamae-a, za svaki od živih elemenata. Ku -praznina nije živi elemenat, pa ga najjasnije možemo ovo opisati kao henka, što znači da u taj elemenat možemo svrstati različite varijacije određenih stavova.

Chi no kamae – zemlja – stavovi – položaji pripravnosti. Chi kamae, znači da su ovo veoma stabilni stavovi, da smo u njima sigurni i smireni i uvek spremni na sve. Zato su ovo i stavovi pozdravljanja, jer i kod pozdrava uvek moramo biti spemani da nas protivnik ne iznenadi. Takođe, iz ovih položaja uvek počinjemo sa kretanjem u druge stavove.
Kao što je rečeno kamae u prevodu znači stav, ili položaj, a no predstavlja pripadnost, od.

Shizen no kamae – Shizen znači: priroda, znači prirodni stav.

Seiza no kamae – Seiza znači prednji / frontalni. Sei – sedeći, a za – položaj
KAMAE

Fudoza no kamae – Položaj nepomičnog ( Fudo ), seda ( Za )
Ovo je jedan od običnih načinasedanja u kojima sede Japanci. Kao i seiza, nekada je ovo bio formalni sed ispred nekog ko pripada višeem sloju. I ako to nama nije prirodan stav, iznenađujuće je kako deca dok se igraju vrlo često sede u tom položaju. Znači da je deci ovo prirodan položaj, dok smo ga mi izgubili verovatno zbog drugačije kulture sedenja i nije nam više udoban. U taj položaj obično sedamo tako što prvo kleknemo na levu nogu i sednemu na nju, dok desnu novu jednostavno postavimo ispred sebe. Iz ovog položaja može se vrlo brzo reagovati na sve strane, te ga i danas ga najčešće upotrebljavaju neke Kenjutsu škole.
Jinchu no kamae – U Jinchu (zove se još i hanza) klečimo na jednom kolenu, desna šaka dodirjuje pod a leva je na butini i na neki način smo u pripravnosti. Za ovaj stav nema tačnog prevoda, odnosno Jinchu može značiti više stvari:

1. Položaj srednjeg (chu) čoveka (jin) jer kao samo na pola sedimo.
2. Položaj odavanja lojalnosti (pisano sa dva kaniji-a).
3. Položaj stajanja ispred (nekoga).

Hanza znači pola (han ) sedenje (za).
Samuraji su često bili u tom položaju dok su dolazili da na brzinu čuju zapovest i odmah odlazili.

Sui no kamae – voda – (odbrambeni položaji – stavovi ) – Sui no kamae su defanzivni stavovi. Iz shizen-a se u njih uvek krećemo sa korakom unazad, znači branimo se ili se sklanjamo da zauzmemo sigurnije mesto. Vodu je jako teško zaustaviti ili uhvatiti ili ju je bez različitih oruđa sasvim nemoguće obuzdati. I mi moramo imati takav osećaj u sebi dok se nalazimo u tim stavovima. Znači da budeo neuhvatljivi.

Ichimonji no kamae – Često se taj ichimnji kao i jumonji odnosi na položaj ruku, jer se ichi piše jednom ravnom linijom a ju kao krst. Ichimonji znači nešto kao prvi (ichi ) ili jedini (pravilni ), ili broj jedan.

Doko no kamae – položaj ljutog tigra. Jedan od gyokko ryu stavova, ali ne i osnovni. Ovo je u stvari ichimonji sa podignutom zadnjom rukom. Ovo jeste obrambeni položaj, kao i ichimonji, ali sa već spremnom rukom za protiv udarac (npr. za omote shuto ). Iako je obrambeni stav, u sebi nosi mnogo snage i odlučnosti.

Hicho no kamae – položaj leteće ptice. Ovo je jedan od osnovnih Gyokko Ryu stavova. U ovaj stav stajemo dok se izmičemo i pripremamo na protiv napad nogom. Mnogo je bitno da kod ovog stava znamo održati pravu ravnotežu kako bi bili sposobni da se poleteti i napadne. Ovaj kamae nosi u sebi osećaj ptice koja se sprema da poleti ili dok se spušta na tlo.

Seigan no kamae. Kod seigan-a stojimo kao u ichimonji-ju, s time da je kod seigan-a prednja ruka usmerena direktno u protivnikove oči (seigan – istinsko oko ). U seigan-u moramo imati osećaj kao da u protivnikove oči držimo uperen yari ili pušku, da nas ne bi mogao napasti. Zadnja ruka kod seigana je ispred grudi.

Sanshin no kamae. Kao i kod seigan-a, i kod sanshin-a stojimo kao u ichimonji poziciji, s time da je kod anshin-a prednja ruka uperena u protivnikovo srce (shin – srce). Zadnja ruka kod sanshin-a je na zadnjem kuku sa poluzatvorenom šakom (pozicija Boshi).

Bobi no kamae. U ovom stavu stojimo na isti način kao i u Sanshin no kamae-u. Obe su šake stisnute, prednja ruka je uperena prema protivnikovom stomaku, a druga je opet na zadnjem kuku.

Ka no kamae – vatra – (napadački položaji – stavovi) – Ka no kamae-a su agresivni položaji i dok se nalazimo u njima dajemo protivniku na znanje da nećemo nikada popustiti i da ćemo ići do kraja. Zato iz shizen-a u te stavove uvek krećemo u napred, prema protivniku. Vatru je takođe teško zaustaviti. Ona se uvek kreće i prodire dalje, nikad se ne povlači i uvek je u napadu. Takvi moramo biti i mi u tim stavovima.
Jumonji no kamae. Jumonji se odnosi na položaj ruku jer se ju piše kao krst. Jumonji znači deseti ili broj deset, a taj broj bio je jedan od najsnažnijih brojeva u Japanu. Jumonji je veoma snažan, agresivan stav.

Inori no kamae. Trebao bi da znači: ljuti demon ili nešto slično. Mi ga zovemo borbeni Jumonji. U tom položaju smo nagnuti napred, a ruke su nam prekrštene ispred kao u jumonji stavu. Na taj način dajemo protivniku metu (glavu).

Kosei no kamae – je napadački / agresivni položaj tela i jedan od Koto ryu stavova, ali ne i osnovni. Ovo je ustvari stav bloka odnosno kamae između bloka i protiv udarca, zato se i zove napadački stav. Dok smo u njemu primamo protivnikov udarac, da bi ga mogli odbiti i još jače uzvratiti. Zato je bitno da je prva ruka u položaju koji štiti našu glavu, dok je druga ruke negde da štiti naše telo, genitalije … Ovaj stav nosi u sebi osećaj da pozivaš oprotivnika: “Dođi kada god hoćeš, ja sam spreman”.

Hanin no kamae – Hanin znači demon. Taj položaj je sličan kao i dokko, samo što imamo prema protivniku uperen 2. i 5. prst. Sa tim nerviramo protivnika i na taj način ga imobilišemo. Hatsumi Sensei je podučavao da sa tim stavom takođe uzimamo snagu negativnim duhovima – demonima.

Ihen no kamae – Ihen no kamae je kao ichimonji, s time što je težina tela na prednjoj nozi. Ovo je položaj udaranja, odnosno stav nakon udarca.

Fu no kamae – vetar – (stavovi – položaji primanja). Fu je elemenat koga stvarno nikako ne možemo zaustaviti, uvek se okreće, vrti i ide dalje. Takvi smo i mi u položajima primajućim, uvek u pokretu. Pritivnika primamo kako bi ga uhvatili i savladali. U njima protivniku dajemo metu i sa time ga zavaravamo.

Hira no kamae – je otvoreni – hira – stav. Stopala su raširena malo više nego ramena. Šake su na butinama, a kao metu nudimo protivniku tačke na unutrašnjim delovima nogu i stomak

Hira chimonji no kamae znaci otvoreni (hira), a ostali prevod je isti kao kod ichimonji-ja. U Hira ichimonji-ju dajemo osećaj: »Pa, dođi čoveče, neću ti nista« i zbog otvaramo se toga.

Hoko no kamae – položaj velikog medveda, je takođe jedan od Koto Ryu stavova, ali ovaj je osnovni. Njegova svrha je da u pravom trenutku izgledamo veći. Ako npr. gledamo majku medveda kada brani svoju mladunčad, ona se diže na zadnje noge. U stvari, stane u hoko no kamae. Zato taj stav u sebi nosi osećaj majke medveda koja brani svoju mladunčad. Ali to ne znači da moramo i mi stajati u tom stavu. Mi zauzimamo, za nas prirodniji stav, ali kod protivnikovog napada i uz dobar tajming, dižemo se i time dajemo protivniku na znanje da smo veći, snažniji, odlučniji, …

Ku no kamae – ??? – praznina / univerzum

Happo no kamae – prelaz iz stava u stav – Happo znači beskonačnost, isto kao infinity. U stavu to znači da je happo no kamae bilo koji kamae u bilo koju stranu. U realnoj borbi ne možemo se zamrznuti u jednom položaju, nego se moramo slobodno kretati iz položaja u položaj. Možda je ovo ku no kamae? Inače ne postoji ku no kamae, zato jer ku nije elemenat sam po sebi. Ku je nešto iz čega proizlazi sve ostalo, i zato nema ku no kamae-a.