Osamnaest veština:
SEISHIN TEKKI KYOYO - duhovno usavršavanje
TAI JUTSU - veština goloruke borbe
NINJA KENJUTSU - veština ninja mačevanja
BO JUTSU - veština borbe štapom
SHURIKEN JUTSU - bacanje oštrica
YARI JUTSU - veština borbe kopljem
NAGINATA JUTSU - upotreba naginate
KUSARIGAMA JUTSU - upotreba lanca sa srpom na kraju
KAYAKU JUTSU - veštine upotrebe vatre
HENSO JUTSU - veštine prerušavanja i oponašanja
SHINOBI IRI - veštine pritajenosti i prikradanja
BA JUTSU - konjanička obuka
SUI REN - obuka u vodi
BO RYAKU - strategija
CHO HO - špijunaža
INTON JUTSU - veština prikrivanja i izbegavanja
TEN MON - meteorologija
CHI MON - geografija